• Ви знаходитесь тут:

 • головна
 • Школа сприяння здоров'ю

/Files/images/2015-2016_nr/shkola_spriyannyu_zdorovya/11.jpg

Хороша школа – хороше село, а значить і держава міцна та здорова.

Наша школа відкрита для всіх, хто усвідомлює намір - учитися бути готовим до всього, що пропонує життя, приймати cвіт таким, який він є, учитися приймати себе й своє оточення, зрозуміти себе, формувати свою стратегію життя, спираючись на конкретні соціальні зразки: задоволення, самостворення, самозбереження, самореалізацію, самодосконалість.

У нашій школі царить дух добротворення.Ставши на шлях успіху через творчість та співпрацю, у нашому колективі працюють люди, які щиро люблять дітей, доброзичливо до них ставляться, прагнуть удосконалювати і збагачувати життя в навколишньому середовищі для себе та інших.

Найголовнішим, найпріоритетнiшим для педагогів нашої школи є й буде здоров’я дітей, їх фiзiологiчний, інтелектуальний та духовний розвиток.

Основна мета закладу – створення умов для розвитку освіченої, духовної, фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України.

Концептуальна ідея Школи сприяння здоров’ю – формування системи гуманізованих суб'єкт-суб'єктних взаємодій між учасниками навчально-виховного процесу. Педагоги дійшли висновку, що саме в нашій школі з нашими учнями, нашими батьками і нашими колегами ідея школи вдосконалення взаємин, школи розвитку стосунків, школи технології оптимальних особистісних ставлень, школи здоров’я та життєтворчості – це ідея розвитку нашої школи.

Школа сприяння здоров'ю працює як навчальний заклад нового типу на базі загальноосвітньої школи, і проявляється у виховному процесі у вигляді системи роботи з формування здорового і безпечного способу життя:

· впровадження нетрадиційних форм роботи з учнями, класними керівниками щодо формування здорового способу життя;

· проведення семінарів, семінарів-практикумів, вивчення досвіду роботи Шкіл сприяння здоров'ю регіону, обмін досвідом роботи;

· використання проектних технологій;

· співпраця з громадськими організаціями, установами, науковцями;

· використання наробок шкільної психологічної служби по створенню належного психологічного мікроклімату в класі, школі, сім'ях учнів.

Місія Школи сприяння здоров’ю - дарувати дітям душевну гармонію та фізичне здоров’я. Вона полягає у створенні умов для одержання сільськими школярами якісної освіти, що дозволяє успішно жити у швидкомінливому світі.

Кредо колективу : Діяти, творити – значить жити.

Педагогічний колектив школи впевнений, що:

Дитина – це Дар Божий, який потрібно берегти,

Дитина – це Всесвіт, який потрібно вивчати,

Дитина – це талант, який потрібно розвивати,

Дитина – це наше майбутнє, яке повинно бути кращим

У процесі формування навичок здорового способу життя педагоги керуються такими пріоритетами:

· вірити в цінність кожної дитини;

· дотримуватись конфіденційності;

· надавати позитивну інформацію;

· бути порадником, а не моралістом;

· поважати думку й позицію дитини;

· Здоров'я дитини — здоров'я кожної родини

· акцентувати увагу дитини на власних позитивних рисах, характеристиках і здобутках.

Одним iз приорiтетних напрямкiв реалiзації концепцiї "Здоров¢я - через освiту" є спрямування педагогiчного колективу на оптимальний розвиток i реалiзацiю духовного, iнтелектуального i фiзичного потенцiалу учнiв. Оскiльки стан здоров¢я людини багато в чому обумовлюється її особистим ставленням до здоров¢я, формування вiрного ставлення до нього є загальною умовою оздоровлення суспiльства. Саме iз школи починається цей шлях - через навчально-виховний процес формується мотивацiя оздоровчого способу життя.

Головний напрям роботи - це виховання свідомого громадянина і патріота, та утвердження здорового способу життя як невід'ємного елемента загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, гармонія тіла і духу, людини і природи - основа фізичного виховання.

Специфіка взаємозв’язку фізичного та духовного розвитку в процесі становлення особистості. Основні завдання:

1 Формування одухотвореної людини, яка була спроможна сприяти гуманізації та одухотворенню всього суспільства в цілому

2 Формування духовно- фізичного самовдосконалення з метою досягнення гармонії своїм фізичним провідником для формування співзвучності всього організму з вищими духовними космічними енергіями.

Наша школа прагне:

· розвивати в дітей любов до життя у всіх його проявах, формувати усвідомлення того, що нічого ціннішого за здоров'я та життя людини немає. Людина може і повинна бути творцем свого здоров'я;

· домагатися утвердження в свідомості педагогів, медичних та інших працівників школи , що Людина - унікальне творіння природи. Тому необхідно не тільки не шкодити її здоров'ю, але й виявляти та розвивати кращі її якості.

· Охороняти життя, здоров'я, гідність і честь учнів та працівників школи можна лише стверджуючи й виховуючи взаєморозуміння і взаємодопомогу, співчуття й безкорисливу підтримку;

· спонукати дітей до фізичного самовдосконалення й загартування на основі відповідального ставлення кожного до свого здоров'я.

Педагоги нашої школи дотримуються таких принципів профілактичної роботи:

· відповідність змісту роботи потребам особистості: вивчення існуючих потреб та орієнтація змісту, форм роботи на їх задоволення; своєчасне виявлення підлітків "групи ризику" та надання їм допомоги;

· активізація зворотного зв'язку: надавати можливість учням висловлювати свої думки та почуття;

· добровільність: мотивувати та пропонувати, а не примушувати та диктувати;

· позитивна спрямованість: зміцнення позитивної позиції особистості щодо власної спроможності підтримання оптимального стану здоров'я; опертя на позитивні моменти - не стільки залякувати наслідками шкідливих звичок, скільки привертати увагу й посилювати симпатію до людей, які дотримуються здорового способу життя; розвінчувати створювані рекламними кампаніями стереотипи "героїв з цигаркою", які асоціюються з активністю та процвітанням;

· об'єктивність: інформація не повинна зводитись до залякування або формальних гасел; слід пам'ятати, що некваліфікована, необережна інформація може створити атмосферу таємничості та загадковості, спровокувати реакцію на "заборонений плід"; доцільно уникати мілітаризованої термінології;

· залучення батьків, медичних працівників, психологів, соціологів, юристів до пропаганди та сприяння утвердженню у свідомості учнівської молоді принципів здорового способу життя;

· систематичність: вся профілактична робота з превентивного виховання має передбачати комплекс заходів, спрямованих на формування свідомого ставлення до власного здоров'я;

· врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Вчителями та керівництвом школи розроблена комплексно цільова програма

« Ми – за здоровий спосіб життя»

Девіз програми:

Хто хоче збирати плоди,

що ростуть у тутешньому саду навчання,

той повинен перетворити все своє життя

в невпинні вправи.

Для реалізації цієї програми педагоги нашої школи застосовують такі методики:

· О.Д.Дубогай «Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів»

· Пауль Деннісон « Творча кінезіологія»

· Система фізично-психічно- духовного самовдосконалення.

П. Іванова.

Ці методики допомагають вчителям і дітям духовно, душевно і фізично оздоровитись, перебудувати себе, навчитись жити у злагоді з навкіллям, пробуджуючи захисні сили органі­зму за допомогою Матері-Землі, космічної енергії.

Ці системи навчальних, терапевтичних дій, які, з одного боку , сприяють природному розвитку дитини, а з іншого - допомагають дітям , які мають проблеми у навчанні і дітям із спеціальними потребами.

Особливе місце в роботі нашої школи займає турбота про духовне здоров’я. Цьому сприяє діяльність творчої групи « Берегиня». Духовне здоров’я дітей залежить від усвідомлення життєвих планів та цінностей, власних вчинків і дій, прагнення до пізнання й самовдосконалення, гармонійної єдності духу, душі й тіла з урахуванням вікових анатомо-фізіологічних особливостей кожної людини, сімейних і національних традицій.

Духовне здоров’я визначає внутрішнє енергетичне самовираження особистості, за допомогою якого розкривається творча здатність людини до самореалізаціі, здійснюються певні зміни у світогляді, емоційно- вольовій сфері, відповідальності за власне здоров’я, готовності прийти на допомогу. Цю проблему вирішують члени творчої групи. Школа це той єдиний осередок, який зможе вплинути на учня духовно. Проблема формування духовності учнів одна з головних проблем нашої держави. Тому, що успішний розвиток демократичних процесів в Україні залежить від багатьох умов, серед яких провідне місце посідає духовне відродження громадян, гармонізація соціального життя нації. Адже саме духовність надає надзвичайності усім психічним характеристикам людини. Духовність- творча спрямованість, наснага, енергія людини. Для пробудження і подальшого духовного розвитку індивіда члени творчої групи створити відповідні умови. Оскільки духовність визначає спрямованість усіх розумових, емоційно-чуттєвих, вольових якостей людини, її здатність до самоусвідомлення себе, як особистості.

На формування духовного здоров’я в більшій мірі спрямова планова масова робота – поетичні вечори, концерти, акції, конкурси живопису, виставкова діяльність,уроки доброти, уроки сенсу життя.

Вчителі творчої групи розробили такі програми:

«Екологія природи – екологія душі» - з метою формування у молоді дбайливого ставлення до оточуючого середовища; вироблення мотивації щодо гідної поведінки і до збереження чистоти довкілля;

· «Ключі до життя» - з метою екологічного виховання;

· «Я - волонтер» - з метою залучення волонтерів до проведення культурних, духовно насичених заходів;

· «Вікно в майбутнє» - з метою інформування, пропагування та формування здорового способу життя.

Основними завданнями школи є: забезпечення духовної єдності поколінь; усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у всебічному, гармонійному розвитку особистості, свідомого ставлення до зміцнення свого здоров'я; виховання волі, дисциплінованості, організованості, самостійності, почуття обов'язку та відповідальності; формування у школярів поняття про те, що турбота людини про своє здоров'я, фізичний розвиток, фізичну підготовленість є не лише її особистою, а й суспільним обов'язком. Наша школа є школою сприяння здоров'я. Тому основний акцент в виховній роботі ми ставимо на пропаганду здорового способу життя в учнівських колективах. Відповідно до мети охорони здоров'я дітей у навчальному закладі здійснюються:

· пропаганда медичних знань і санітарно-медична освіта;

· діагностика стану здоров'я;

· профілактика захворювань;

· фізичне загартовування;

· прищеплення санітарно-гігієнічних навичок;

· навчання психорегуляції поведінки;

· навчання учнів і працівників володінню правилами техніки безпеки в навчально-виховному процесі;

У зв’язку з цим зростає роль превентивного виховання особистості, адже система превентивного виховання — це керована діяльність, що забезпечує теоретичну та практичну реалізацію заходів щодо попередження та подолання відхилень у поведінці школярів, запобігання розвитку різних форм асоціальної та аморальної поведінки..

Основні завдання превентивного виховання в школі полягають у формуванні в учнів валеологiчної культури, високих моральних якостей. Мета превентивного виховання реалізується через низку виховних концепцій:

 • формування системи морально-правових знань, умінь, навичок, поглядів, переконань, що становлять суспільну свідомість;
 • виховання активної, життєвої позиції, непримиримого ставлення до прояв девiантної поведінки, аморальних вчинків;
 • забезпечення подолання шкідливих звичок;
 • актуалізація загально моральних цінностей, дружніх родинних стосунків;
 • прищеплення навичок особистої гігієни.

Діяльність школи з охорони здоров'я учнів і працівників охоплює такі завдання:

· вивчення курсу « Основи здоров’я» і формування у свідомості дітей програми здорового способу життя;

· навчання школярів і працівників дотриманню правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних правил і способів безпеки при проведенні занять з допризової підготовки юнаків, секцій, уроків фізкультури і здоров'я, фізики, хімії, наукових досліджень, що пов'язані із застосуванням спеціального обладнання, апаратів, електроприладів, токсичних речовин тощо;

· навчання учнів і працівників школи дотриманню правил дорожнього руху, пожежної безпеки;

· раціональне, посилене та дієтичне харчування;

· щорічний поглиблений медичний огляд на початку навчального року з наступною профілактикою захворювань у дітей і працівників школи та поточним контролем стану здоров'я надання екстреної медичної допомоги, а в разі необхідності - госпіталізації у лікарні міста;

· розробку і впровадження нових методів кінезо-, фіто-, фізіотерапії тощо;

Важливим чинником зміцнення здоров’я є гарний настрій, позитивні емоції, тому основна проблема, над якою працює соціально;психологічна служба – створення позитивної “Я-концепції” особистості школяра.

Діяльність соціально-психологічної служби спрямована на створення соціально-психологічних умов для становлення життєтворчої особистості і охорону психічного здоров'я школярів.

Головними завданнями соціально-психологічної служби є:

- моніторинг психологічного розвитку кожного вихованця;

- оптимізація суб'єкт-суб'єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу;

- проведення тренінгів удосконалення комунікативних навичок:

- проведення психодіагностичного обстеження учнів;

- консультування учасників навчально-виховного процесу;

- вивчення індивідуально-типологічних, психологічних особливостей учнів;

- здійснення відбору методик, які найбільш ефективно сприяють розвитку кожної особистості.

Основні напрямки соціально-психологічної служби: діагностика, психологічна прогностика, психологічна експертиза, профілактична корекція, реабілітація, консультативно-методична допомога, просвітницька пропагандистська робота. З метою збереження та зміцнення фізичного здоров'я здійснюється медично-просвітницька та лікувально-оздоровча робота, яка забезпечує проведення періодичних медичних оглядів вчителів, учнів, обслуговуючого персоналу, організацію раціонального харчування, забезпечення оптимального режиму праці та відпочинку.

· Методи роботи: музикотерапія, навчання основам м'язової релаксації, заняття аутотренінгом, індивідуальна психокорекція, раціональна психотерапія, психологічне розвантаження

Психолог широко використовує інтерактивні форми роботи. У всіх класах школи з вересня по грудень було проведене анкетування з метою виявлення таких питань:

 • як учні дотримуються режиму дня;
 • що таке здоров’я та ваше ставлення до нього;
 • який у вас тип характеру;
 • ваша професійна придатність.

Було проведено також анкетування з метою виявлення учнів, схильних до право порушень. Після обробки матеріалів анкет були узагальнені на педагогічній Раді та рекомендовані для використання в роботі класних керівників, а також включені в заходи соціального педагога.

Особливо велика увага приділяється в школі оздоровчій роботі з ослабленими та хворими учнями. У позаурочний час з ними проводять спеціальні заняття з лікувальної фізкультури. Учителем фізичної культури розроблено і визначено рівні фізичного навантаження на уроках і в позаурочний час;

ведеться лист рухової активності протягом дня;

на уроках запроваджено фізкультхвилинки, валеопаузи;

у початкових класах, на уроках основ здоров’я, ОБЖ використовуються „сольові мішечки”, ”доріжка „.

Систематично проводяться ігри ,змагання та фізичні вправи на великих перервах які є важливим фізкультурно-оздоровчим засобом у режимі шкільного дня. Відомо, що ефективність відпочинку учнів і підготовки їх до навчання залежить від того, як вони проводять перерви.

Під час великих перерв проводяться різні фізичні вправи у відповідності з віковими можливостями школярів.

Перерви проводяться на свіжому повітрі і взимку. Усі фізкультурно-оздоровчі засоби на великих перервах здійснюються в ігровій та змагальній формі. Активний на перерві — активний на уроці.

Щоденне проведення в школі гімнастики перед заняттями, фізкультхвилинок, і рухливих перерв сприяє підвищенню не тільки фізичної, а й розумової працездатності учнів.

Позакласна оздоровча робота і спортивно-масова робота в школі.

У позаурочний час у школі проводяться масові фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи. Ними передбачається:

а) більш глибоке засвоєння учнями програмного матеріалу, що вивчається на уроках фізкультури;

б) виконання відстаючими учнями нормативних вимог програми з фізкультури та з державних тестів;

г) організація систематичних занять з різних видів спорту, за інтересами учнів;

д) проведення масових спортивних змагань з різних видів спорту, туризму.

Головна мета позакласного фізкультурно-спортивної роботи полягає в тому, щоб залучити кожного школяра до самостійного, щоденного виконання фізичних вправ на свіжому повітрі. Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей молодшого шкільного віку в школі впроваджують : фітболгімнастику, художню гімнастику, пальчикову (вправи, ігри, картинки), дихальну та звукову гімнастику, імунну гімнастику, психогімнастику (вправи, ігри, етюди, пантоміми) тощо. За останні роки популярності набуло застосування в практиці роботи школи оздоровчих технологій, що використовуються з профілактично-лікувальною метою, серед них можемо виділити наступні: фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки); аромотерапія (ароматизація приміщення); вітамінотерапія (вітамінізація страв).

У школі постійно працює клуб “Майбуття”, де учням розкривається вплив шкідливих звичок на організм дитини. Постійними є зустрічі з лікарями різних спеціальностей. Сучасна соціально-психологічна криза суспільства загострила низку психологічних проблем у взаєминах між людьми на рівні людина – людина, людина – соціальна група, людина – суспільство. Як свідчать соціологічні дослідження, статистичні дані, це приводить до росту алкоголізації населення, наркоманії, підліткової залежності, проявів суіцидальної поведінки, агресивності, знецінення родинно;сімейного виховання. Особлива увага у нашій школі приділяється правильній організації харчування дітей, яке повинне забезпечити оптимальну потребу дитячого організму у визначених кількостях і співвідношеннях білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, вітамінів, води тощо. У меню використовуються продукти, які мають антиоксидантну, сорбентно зв’язуючу дію, зокрема такі, як свіжі ягоди, фрукти, овочі, різні види круп, м’ясні, рибні та молочні продукти. На виконання програми Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення організму дитини йодом у нашій школі проводиться:

• використання йодованої солі для приготування страв;

• вживання морської капусти, морепродуктів.

Розроблені спеціальні правила контролю харчової поведінки: їсти не поспішаючи, не їсти, коли не хочеться, не переїдати, не використовувати їжу як компенсацію психологічних стресів, харчуватись різноманітними продуктами, обирати харчування з великою кількістю овочів, фруктів, зернових (не менше 400 г фруктів, овочів на добу).

Щоб зберегти високу працездатнiсть на протязi уроку вчителі нашої школи проводять фiзкультхвилинки:

› Динамічні ;

› Ігрові;

› Дихальні;

› Зорові;

› Ритмічні;

› Психологічні.

Для проведення фізкультхвилинок використовують мiшечки з сiллю певної ваги, масажери - каштани, пиття води .

Для зняття напруження в опорно-м¢язовому апаратi педагоги проводять м’язово-емоційні вправи , які викликають «м’язову радість»:

«Посмішка» за методикою Амонашвілі.

«Творча кінезіологія» Пауля Деннісона.

Мозок як і тіло, можна змінювати за власною волею, вправи кінезіології формують сіру речовину, так само , як аеробіка м’язи. Змінюючи мислення, людина може змінювати себе.

Педагоги нашої школи на власному досвіді переконалися, що ефективним є впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій терапевтичного спрямування, до яких відносяться: арттерапія, піскова терапія,казкотерапія.

Казкотерапія — це терапія середовищем, особливою казковою атмосферою, у якій мо­жуть виявитися потенційні якості особистості, щось нереалізоване; може матеріалізуватися мрія; а головне — виникає відчуття захище­ності та смак таємниці

Концепція комплексної казкотерапії базується на 5 видах казок: Художні – народні казки, міфи, притчі, авторські історії. Дидактичні – у формі дидактичних казок подаються навчальні завдання. Медитативні служать для зняття психоемоційної напруги, створення кращих моделей взаємовідносин. Психотерапевтичні – казки, що розкривають глибинний зміст подій. Психокорекційні казки створюються для м’якого впливу на поведінку дитини. Під корекцією розуміється “Заміщення” неефективного стилю поведінки на більш продуктивний, а також пояснення дитині зміст того, що відбувається. Застосування психокорекційних казок обмежене за віком ( до 11-13р.) і проблематиці (неадекватна, неефективна поведінка).

Для заспокоєння нервової системи школярiв, зняття нервового i розумового напруження, розслаблення, особливо пiд час фiзкультхвилинок вчителi використовують музику (музикотерапiя).

Емоційно- легеневі вправи засновані на взаємозв’язку з типом дихання . Якщо хочеш керувати емоціями, то повинен навчитися керувати , легенями і диханням.

Для зниженя захворювань у нас дiти охопленi оздоровчою фiзкультурою, самомасажем з поглажуванням. По класах створенi зеленi куточки.

Кожен ранок разпочинається ранковою гімнастикою

Ця своєрідна розминка активізує функції систем організму, долає "інерцію спокою". Лю­дина поступово занурюється в повсякденні справи в нормальному тонусі та доброму настрої.

У школі культивуються такі види спорту, як легка атлетика, гімнастика, футбол, волейбол, баскетбол. Систематично проводяться змагання, турніри з цих видів спорту.

Щорічно учні школи беруть участь у всіх район­них та міських змаганнях, на яких займають при­зові місця. У школі оформлено стенд «Спортивний олімп», на якому можна побачити всі учнівські гра­моти й дипломи. Гордістю нашої школи є випускник , Жулінський Олександр, найкращий спортсмен області з легкої атлетики, який зайняв ІІ місце на чемпіонаті України.

Організація виховної роботи

Виховну роботу за програмою «Ми- за здоровий спосіб життя»

Характеризує системність і багатоаспектність

Традиційними стали свята «Краса і здоров'я» (за участю учнів, учи­телів, та батьків), «Парад Чемпіонів», «Малі олімпійські ігри», «Козацькі забави», «Веселі старти», змагання-турніри між класами значна увага у виховній роботі приділяється екологічній просвіті, туристсько-краєзнавчій.

Проведено зустрічі дівчаток 7—11 класів з лікарем жіночої консультації, бесіди лікарів на тему «Шкідливий вплив алкоголю та наркотиків на організм підлітків». Цікавими і змістовними були акції з пропаганди здорового способу життя «За здоровий спосіб життя!», «Один день без тютюну», «Чистота -запорука здоров'я учня», «Культура спілкування» тощо. Цим проблемами були присвячені бетьківські збори. Одночасно проводилася робота з родинами, де батьки зловживають алкоголем. Учні нашої школи брали участь у обласному конкурсі « Молодь Хмельниччини - за здоровийспосб життя»

Турбота про здоров¢я неможлива без постійного зв¢язку з сiм¢єю. В нашiй школi працюють батькiвський всеобуч "За здоровий спосiб життя". Проводяться сiмейнi спортивнi свята, читаються лекцii старшокласниками для учнiв 1-3 класiв про здоров¢я, його збереження.

У школі вдосконалюється програма освіти батьків як один із напрямків співпраці. "Прийдіть, будемо жити заради наших дітей!".

Вирішальним позитивним впливом на здоров’я дітей в сім’ї є почуття взаємної любові й поваги матері й батька та виявлення цих почуттів у їхніх щоденних взаєминах. В. Сухомлинський писав: «Людину ми творимо любов’ю — любов’ю батька до матері і матері до батька, любов’ю батька і матері до людей, глибокою вірою в гідність і красу людини. Прекрасні діти виростають у тих сім’ях, де мати і батько по-справжньому люблять одне одного і разом з тим люблять і поважають людей. Я відразу бачу дитину, в якої батьки глибоко, сердечно, красиво, віддано люблять одне одного. У такої дитини — мир і спокій у душі, стійке моральне здоров’я, щиросердна віра в добро, віра в красу людську».

Психічне здоров’я дитини, розвинуті гуманні почуття й емоції є результатом культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку. Емоція є стимулом діяльності, пізнання, творчості, а також основою батьківсько-дитячих взаємин у сім’ї. Почуття також неможливо замінити великим обсягом інформації. Емоційна культура передбачає щирість і свободу прояву почуттів, що сприяє кращому духовному спілкуванню і взаєморозумінню. Розвинена емоційна культура яскраво віддзеркалюється в красі почуттів батьків до дитини.

Очікувані результати реалізації спільної діяльноності педагогів, батьків і дітей.

Завжди потрібно знати які результати повинні отримати в ході діяльності і реалізації рішень , направлених на забезпечення збереження здоров’я дітей.

Очікувані результати:

1. Підвищення загального рівня фізичного здоров`я учнів, вчителів та батьків.

2. Підвищення опірності організму учнів, вчителів та батьків до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища.

3. Зниження показників захворюваності, тривалості гострої захворюваності.

4. Покращення функціональних і резервних можливостей дітей та педагогів. Підвищення функціональних можливостей школярів, що виявиться у поліпшенні стану опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, а також у позитивній динаміці емоційного стану.

5. Формування ціннісного відношення до здоров`я, що включає свідоме і відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров`я.

6. Створення гігієнічних умов, що забезпечить оптимізацію навчально-виховного процесу та валеологізацію життєвого середовища дітей та вчителів у школі.

7. Реалізація розробленого дидактичного наповнення змісту валеологічного та фізичного виховання. Збільшення обсягу рухової активності дітей, вчителів та батьків відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні. Забезпечення процесу фізичного виховання у системі освіти сучасними науково-методичними комплексами.

8. Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, вчителів та батьків, спрямування їх на духовне та фізичне самовдосконалення засобами фізичної культури та набутих валеологічних знань.

9. Зміна соціального менталітету батьків та формування у них навичок участі у різноманітних позашкільних формах виховної роботи.

10. Валеологізація позашкільного спілкування батьків з дітьми та організації побуту сім`ї, що орієнтований на цінності здорового способу життя.

11. Створення банку даних для аналізу та керування оздоровчим та виховним процесом.

12. Підготовка кадрів для забезпечення загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів України фахівцями з валеології.

13. Зменшення процентного співвідношення кількості дітей, які мають відхилення у стані психічного, фізичного та духовного здоров`я, наслідком якої повинно бути підвищення загального стану здоров`я учнівської, студентської та робітничої молоді та готовності юнаків до служби у Збройних Силах України.

14. Збільшення чисельності представників різних верств населення, особливо дітей та підлітків, які регулярно займаються різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, відволікання дітей та підлітків від асоціальних способів проведення дозвілля, що має призвести до підвищення рівня суспільної свідомості та зниження злочинності серед підлітків та молоді, зупинити поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління. Все це є одним з факторів підвищення рівня соціальної стабільності в Україні.

Ми переконані, що створення для кожної дитини умов для одержання освіти на рівні своїх можливостей, впровадження здоров’язберігаючої та здоров’яформуючої технології сприятиме зміцненню фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я наших вихованців.

Поки ще крутиться Земля Освіти , поки ще мерехтить, але не гасне світло свободи , Господи , пошли нам щастя та здоров’я!


Кiлькiсть переглядiв: 2004

Коментарi