/Files/images/завантаження (1).png

ПЛАН ЗАХОДІВ

по Іршиківському НВК

з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа»

у 2018-2019 н.р.

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

І

Формування сучасної мережі закладів освіти

1-1

Аналіз перспективної мережі учнівського контингенту на 2018 - 2024 роки.

До 01.09. 2018

Адміністрація

1-2

Забезпечення профільного навчання у 10-11 класах

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

1-3

Аналіз можливості створення в школі умов для упровадження моделі інклюзивної освіти

До 01.09. 2018

Адміністрація

1-4

Забезпечити проведення спільних заходів школи і ЗДО з реалізації наступності в пріоритетних напрямках впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», Державного стандарту початкової

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

ІІ

Новий зміст освіти

2-1

Упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, вчителі початкових класів

2-2

Забезпечення участі педагогів у районних науково – методичних семінарах за новим Державним стандартом початкової загальної освіти та навчальними програмами для 5-9, 10-11 класів.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, педагогічний колектив школи

2-3

Забезпечення підготовки педагогів школи до реалізації Концепції «Нова українська школа» на базі ХОІППО.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

2-4

Розробка дидактичних матеріалів з навчальних предметів за чотирма наскрізними лініями

Протягом 2018-2019 н.р.

Педагогічний колектив школи

2-5

Приведення нормативно-правової бази школи у відповідність до чинного законодавства

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

2-6

Розміщення на сайті школи нормативного та навчально – методичного забезпечення школи

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

2-7

Наповнення тематичної рубрики «Нова українська школа» на сайті школи.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

ІІІ

Підготовка педагогічних працівників

3-1

Аналіз кадрового забезпечення початкової школи на 2018-2019 н.р. та до 2024 року.

До 01.09. 2018

Адміністрація

3-2

Коригування планів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які будуть працювати за новим Державним стандартом початкової освіти з 1 вересня 2018 та 2019 року.

До 01.09. 2018

Адміністрація

3-3

Сприяти підвищенню кваліфікації вчителів початкових класів, учителів іноземної мови, музичного мистецтва та адміністрації школи до упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти на базі ХОІППО та районних методичних заходах.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

3-4

Сприяти участі вчителів у тренінгах з підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

3-5

Сприяти участі вчителів усіх категорій у тренінгах з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, організації профільного навчання, інтеграції навчальних предметів, компетентнісного навчання, які проводять ХОІППО

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

3-6

Удосконалення навичок учителів початкової школи, вчителів-предметників, які працюють у початковій школі шляхом організації навчання на дистанційному онлайн-курсі на порталі EdEra

Протягом 2018-2019 н.р.

Вчителі початкових класів

3-7

Опрацювати типові освітні програми початкової освіти та Державні стандарти початкової школи

Протягом 2018-2019 н.р.

Вчителі початкових класів

ІV

Нова система управління

4-1

Формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

4-2

Запровадження механізмів громадського нагляду за діяльністю школи (піклувальна рада)

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

4-3

Розгляд на засіданнях педагогічної ради актуальних питань реформування системи освіти школи:

Готовність початкової школи до роботи за новими стандартами.

Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця в умовах інноваційного освітнього простору школи.

Компетентісно-зорієнтований підхід до організації освітнього процесу у школі крізь призму ідей Нової української школи.

Організація освітнього простору НУШ: реальність, проблеми, перспективи.

Серпень 2018

Листопад 2018

Січень 2018

Травень 2018

Адміністрація

4-4

Розгляд питань про хід впровадження Концепції НУШ, Державних стандартів освіти на нарадах при директорові

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

V

Cистема забезпечення якості освіти

5-1

Формування системи забезпечення якості освіти у школі

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

5-2

Формування системи академічної доброчесності та внутрішнього моніторингу якості освіти у школі

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

5-3

Формування бази даних кращих практик забезпечення якості освіти

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

VI

Прозорість функціонування закладу освіти

6-1

Презентація досвіду роботи з реформування шкільної освіти на засіданнях педагогічної ради, на сайті школи, соціальних мережах.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

6-2

Інформування громадськості, батьків про досягнення у системі освіти школи.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

6-3

Створення презентаційних матеріалів, відеороликів про реформування системи освіти в школі.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

6-4

Проведення звітування перед батьками з основних питань реформування системи освіти школи, класів.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, класні керівники

6-5

Проведення звітування директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю

Червень, 2019

Адміністрація

6-6

Забезпечення якісного функціонування сайту школи, оприлюднення інформації про діяльність школи відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту».

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

6-7

Провести батьківські збори у 1-4 класах з метою подальшого ознайомлення з Концепцією реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Протягом 2018-2019 н.р.

Класні керівники

6-8

Сприяти проведенню батьківських зборів у старшій групі закладу дошкільної освіти, відкритих дверей, семінарів для батьків майбутніх першокласників, відкриттю консультаційних пунктів для батьків з питань підготовки дітей до школи, проблем успішної адаптації першокласників

VII

Нове освітнє середовище

7-1

Створення нового освітнього простору для 1-го класу школи з метою упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, учитель 1-го класу

7-2

Проведення ремонтних робіт, облаштування приміщень, класних кімнат, які починаючи з 1 вересня 2018 року, будуть працювати відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, завгосп, учитель 1-го класу

7-3

Забезпечення школи меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для компетентнісного навчання

Протягом 2018-2019 н.р.

Районний відділ освіти Адміністрація, учитель 1-го класу

7-4

Оснащення сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням 1-го класу

Протягом 2018-2019 н.р.

Районний відділ освіти

7-5

Забезпечення діяльнісного навчання учнів 1-го класу відповідно до рекомендацій МОН України та оснащення школи відповідним обладнанням

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, учитель 1-го класу

7-6

Використання ІКТ в освітньому процесі (робота у віртуальних середовищах типу Google Classroom)

Протягом 2018-2019 н.р.

Педагогічний колектив

7-7

Впровадження STEM-освіти у школі

Протягом 2018-2019 н.р.

Педагогічний колектив


Кiлькiсть переглядiв: 466

Коментарi