/Files/images/завантаження (1).png

Нова українська школа

Учителям початкових класів у новому 2020-2021н.р.

Про розподіл годин у першому класі

Типові навчальні програми НУШ (варіант 1)

Типові навчальні програми НУШ (варіант 2)

Наказ МОН про освітнє середовище та роз'яснення

Наказ МОН про перелік засобів навчання

Якою має бути класна кімната?

Нормативні документи щодо навчання вчителів, які будуть викладати в 1 класі

Обладнання для початкової школи за новим стандартом

Про створення освітнього простору для НУШ

Порадник вчителю початкових класів (опрацювати всім вчителям початкових класів на шкільних м/о)

Закон України "Про освіту"

Проект "Сприяння освіті" завантажуйте і знайомтесь з використанням LEGO

Реєстрація на онлайн-курс (обов'язково)

Державний стандарт початкової освіти

План заходів реформування "Нової української школи"

НУШ

Стандарт вчителя початкових класів

Накз МОН про забезпечення "Нової школи"

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ілюстрований путівник

Роз'яснення МОН щодо ведення класного журналу в першому класі Нової української школи

Нормативні документи, програми, підручники для першого класу

Модельні навчальні програми. Тижні 1-33

Навчальні матеріали та методичні рекомендації для роботи з першокласниками в адаптаційний період

Календарно-тематичне планування української мови 1 клас (за К.І. Пономарьовою)

Календарно-тематичне планування української мови 1 клас (за М.С. Вашуленком)

Календарно-тематичне планування з математики для першого класу (за С.О.Скворцовою)

Календарно-тематичне планування з математики для першого класу (за Н. Листопад)

Орієнтовне календарне планування уроків курсу "Дизайн і технології" у 1 класі

Методичний супровід для учителя до видання «Математика. 1 клас. Навчальний зошит. У 4 частинах. Частина 1. Частина 2. Частина 3. Частина 4» Уроки 1–121 (С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко)

Мистецтво 1 клас. Мультимедійні уроки

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів першого класу

Методичні посібники щодо роботи з LEGO

ПЛАН ЗАХОДІВ

по Іршиківському НВК

з реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа»

у 2018-2019 н.р.

п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

І

Формування сучасної мережі закладів освіти

1-1

Аналіз перспективної мережі учнівського контингенту на 2018 - 2024 роки.

До 01.09. 2018

Адміністрація

1-2

Забезпечення профільного навчання у 10-11 класах

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

1-3

Аналіз можливості створення в школі умов для упровадження моделі інклюзивної освіти

До 01.09. 2018

Адміністрація

1-4

Забезпечити проведення спільних заходів школи і ЗДО з реалізації наступності в пріоритетних напрямках впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», Державного стандарту початкової

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

ІІ

Новий зміст освіти

2-1

Упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, вчителі початкових класів

2-2

Забезпечення участі педагогів у районних науково – методичних семінарах за новим Державним стандартом початкової загальної освіти та навчальними програмами для 5-9, 10-11 класів.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, педагогічний колектив школи

2-3

Забезпечення підготовки педагогів школи до реалізації Концепції «Нова українська школа» на базі ХОІППО.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

2-4

Розробка дидактичних матеріалів з навчальних предметів за чотирма наскрізними лініями

Протягом 2018-2019 н.р.

Педагогічний колектив школи

2-5

Приведення нормативно-правової бази школи у відповідність до чинного законодавства

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

2-6

Розміщення на сайті школи нормативного та навчально – методичного забезпечення школи

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

2-7

Наповнення тематичної рубрики «Нова українська школа» на сайті школи.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

ІІІ

Підготовка педагогічних працівників

3-1

Аналіз кадрового забезпечення початкової школи на 2018-2019 н.р. та до 2024 року.

До 01.09. 2018

Адміністрація

3-2

Коригування планів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які будуть працювати за новим Державним стандартом початкової освіти з 1 вересня 2018 та 2019 року.

До 01.09. 2018

Адміністрація

3-3

Сприяти підвищенню кваліфікації вчителів початкових класів, учителів іноземної мови, музичного мистецтва та адміністрації школи до упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти на базі ХОІППО та районних методичних заходах.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

3-4

Сприяти участі вчителів у тренінгах з підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

3-5

Сприяти участі вчителів усіх категорій у тренінгах з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, організації профільного навчання, інтеграції навчальних предметів, компетентнісного навчання, які проводять ХОІППО

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

3-6

Удосконалення навичок учителів початкової школи, вчителів-предметників, які працюють у початковій школі шляхом організації навчання на дистанційному онлайн-курсі на порталі EdEra

Протягом 2018-2019 н.р.

Вчителі початкових класів

3-7

Опрацювати типові освітні програми початкової освіти та Державні стандарти початкової школи

Протягом 2018-2019 н.р.

Вчителі початкових класів

ІV

Нова система управління

4-1

Формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

4-2

Запровадження механізмів громадського нагляду за діяльністю школи (піклувальна рада)

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

4-3

Розгляд на засіданнях педагогічної ради актуальних питань реформування системи освіти школи:

Готовність початкової школи до роботи за новими стандартами.

Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця в умовах інноваційного освітнього простору школи.

Компетентісно-зорієнтований підхід до організації освітнього процесу у школі крізь призму ідей Нової української школи.

Організація освітнього простору НУШ: реальність, проблеми, перспективи.

Серпень 2018

Листопад 2018

Січень 2018

Травень 2018

Адміністрація

4-4

Розгляд питань про хід впровадження Концепції НУШ, Державних стандартів освіти на нарадах при директорові

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

V

Cистема забезпечення якості освіти

5-1

Формування системи забезпечення якості освіти у школі

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

5-2

Формування системи академічної доброчесності та внутрішнього моніторингу якості освіти у школі

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

5-3

Формування бази даних кращих практик забезпечення якості освіти

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

VI

Прозорість функціонування закладу освіти

6-1

Презентація досвіду роботи з реформування шкільної освіти на засіданнях педагогічної ради, на сайті школи, соціальних мережах.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

6-2

Інформування громадськості, батьків про досягнення у системі освіти школи.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

6-3

Створення презентаційних матеріалів, відеороликів про реформування системи освіти в школі.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

6-4

Проведення звітування перед батьками з основних питань реформування системи освіти школи, класів.

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, класні керівники

6-5

Проведення звітування директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю

Червень, 2019

Адміністрація

6-6

Забезпечення якісного функціонування сайту школи, оприлюднення інформації про діяльність школи відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту».

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація

6-7

Провести батьківські збори у 1-4 класах з метою подальшого ознайомлення з Концепцією реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Протягом 2018-2019 н.р.

Класні керівники

6-8

Сприяти проведенню батьківських зборів у старшій групі закладу дошкільної освіти, відкритих дверей, семінарів для батьків майбутніх першокласників, відкриттю консультаційних пунктів для батьків з питань підготовки дітей до школи, проблем успішної адаптації першокласників

VII

Нове освітнє середовище

7-1

Створення нового освітнього простору для 1-го класу школи з метою упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, учитель 1-го класу

7-2

Проведення ремонтних робіт, облаштування приміщень, класних кімнат, які починаючи з 1 вересня 2018 року, будуть працювати відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, завгосп, учитель 1-го класу

7-3

Забезпечення школи меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для компетентнісного навчання

Протягом 2018-2019 н.р.

Районний відділ освіти Адміністрація, учитель 1-го класу

7-4

Оснащення сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням 1-го класу

Протягом 2018-2019 н.р.

Районний відділ освіти

7-5

Забезпечення діяльнісного навчання учнів 1-го класу відповідно до рекомендацій МОН України та оснащення школи відповідним обладнанням

Протягом 2018-2019 н.р.

Адміністрація, учитель 1-го класу

7-6

Використання ІКТ в освітньому процесі (робота у віртуальних середовищах типу Google Classroom)

Протягом 2018-2019 н.р.

Педагогічний колектив

7-7

Впровадження STEM-освіти у школі

Протягом 2018-2019 н.р.

Педагогічний колектив

Кiлькiсть переглядiв: 1295

Коментарi