Аналіз роботи Іршиківського НВК за 2021-2022 навчальний рік.

Протягом 2021-2022 н.р. педагогічний колектив Іршиківського НВК працював над втіленням у життя Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України ХХІ ст.., постанови КМУ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної та дошкільної освіти »,постанови КМУ від 20.04.2011р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови КМУ від 23.11.2011р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи, затвердженої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029р.», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», листа Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 № 1\9-692 «Про запровадження карантинних обмежень», Постанов Головного державного санітарного лікаря України від 23.04.2021 №4«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 22.09.2020 № 55 положення про загальноосвітній виховний заклад, про атестацію, інструкції та нормативно правові документи, що регламентують роботу шкіл та дошкільних закладів; над удосконаленням стилю і методів управління, контролю і втілення демократизації навчально-виховного процесу.

Педагогічний колектив нашого закладу у 2021-2022 н. р. складався з 19 педагогів Кожен вчитель працював протягом минулого навчального року над удосконаленням педагогічної майстерності з метою підвищення якості знань учнів у руслі виконання педагогічної проблеми школи : «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня ХХІ ст.». Преорітетним напрямком у методичній роботі було інформаційне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу, спрямованого на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яке здійснюється різноманітними формами. Це: курси підвищення кваліфікації, участь у районних семінарах, семінарах-практикумах, конкурсах, онлайн-навчання. Велике значення має атестація вчителів, мета і завдання якої полягає в тому, щоб стимулювати зростання кваліфікації вчителів, поширення передового досвіду, підвищення персональної відповідальності педагога за стан навчання і виховання дітей.

Протягом навчального року курси за вибором пройшли всі педагоги закладу.

Чергову атестацію пройшли:

1) Якотюк Микола Павлович, вчитель інформатики, фізики, математики. Результат: підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та підтвердження педагогічного звання «Учитель- методист».

2) Любчак Павло Сергійович, вчитель фізичної культури. Результат: підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та підтвердження педагогічного звання «Старший вчитель».

3) Бондарчук Неля Миколаївна, вчитель початкових класів. Результат: встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії»

4) Кукурудза Олександр Володимирович, вчитель трудового навчання, предмету «Захист України» . Результат: підтвердження 10 тарифного розряду.

Позачергову атестацію пройшла Клименко Леся, вчитель природознавства, мистецтва. Результат: встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»

Важливою ланкою в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є внутрішньошкільна методична робота. У школі відбувається поступове вдосконалення змісту та форми навчально-виховного процесу на засадах гуманізації та демократизації, забезпечення духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.

У школі регулярно проводяться відкриті уроки та предметні тижні. Відповідальний підхід до проведення заходів дозволяє покращити позаурочну роботу, підвищити інтерес учнів до неї. Відкриті ж уроки, що стали обов’язковим елементом методичної роботи, стимулюють взаємовідвідування уроків педагогами та передачу досвіду. Об'єм методичної роботи не було змоги виконати на 100% через карантин, який вводився восени та навесні навчального року у зв’язку з пандемією COVID -19.

У 2021-2022 н. р. проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, умовами карантину. Ці причини та інші об’єктивні причини вплинули на показники цього року.

Навч. рік 2017-18 2018-19 2019- 20 2020- 21 (за умови карантину під час COVID-19) 2021-2022
Кількість призових місць 28 19 18 6 -
- І м. 1 5 1 - -
- ІІ м. 19 3 8 - -
- ІІІ м. 8 11 9 - -
Місце серед закладів району (за результатами ІІ етапу) 3 (серед 28 закладів) 5 (серед 28 закладів) 4 (серед 26 закладів) - -

Аналіз успішності у порівнянні з минулим роком показує таблиця :

Рівні досягнень 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 – 2020 2020 - 2021 2021-2022
Високий Достатній Середній Низький 3 учні – 5 % 14 учнів – 22% 44 учнів – 69% 3 учні – 5% 1учень – 2% 22уч.- 53% 19 уч.- 45% 0уч.- 0% 1 учень – 1,8% 16 учнів- 29,1% 30 учнів – 54,5% 7 уч.- 12,7% 1 уч. – 2 % 8 учнів – 18 % 31 уч. – 68,9 % 5 уч. – 11,1% 0 уч. – 0 % 6 учнів – 16,2 % 25 уч. – 67,6 % 6 уч. – 16,2%
Успішність (високий+ достатній) 17 учнів – 27% 23уч – 55% 17 учнів – 30,9% 9 уч. – 20% 6 учнів – 16,2 %

У 2021-2022 н. р. Випускники 9 класу (7 учнів), 4 класу (6 учнів) Відповідно до Закону України «Про внесення зміно деяких законодавчих актів України в сфері освіти від24 березня 2022 року №2157-ІХ, на виконання наказу МОНУ від 28 лютого 2022 року № 232 «Про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2022 року за № 283/37619, відповідно до Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року, затверджених наказом МОНУ від 01 квітня 2022 року № 290, були звільнені від ДПА. Отож, учні 9 класу отримали свідоцтво про базову освіту і 6 з них продовжили навчання в інших закладах освіти, а 1 – отримав свідоцтво про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими потребами й не продовжує подальшого навчання.

Випускники 11 класу (3 учні) Відповідно до п.3 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти», ухваленого Верховною Радою України 24 березня 2022 року № 2157-IX, на виконання рішення педагогічної ради від 03.05.2022 року, теж не проходили ДПА. Отримали свідоцтва.

Аналіз виконання навчальних планів і програм ( зміст програмового матеріалу з кожної теми і дати його виконання, проведення передбаченого мінімуму контрольних, практичних, лабораторних робіт, екскурсій, уроків позакласного читання та розв’язку зв’язного мовлення, обов’язкових дослідів з фізики, хімії, біології, використання міжпредметних зв’язків, організація повторення ) показав, що вивчення навчального матеріалу проходило послідовно, не зважаючи на дистанційну форму навчання протягом 2 тижнів у січні та 6 тижнів у квітні та травні, кількість годин, визначених на вивчення окремих тем, дотримана.

У 2021-2022 н. р. у школі працювало 5 МО: вчителів природничо – математичного циклу (Якотюк Н.В.); вчителів початкових класів (Бондарчук Н.М.); вчителів суспільно- гуманітарного циклу (Бабичук О.Д.);методичного об’єднання класних керівників (Грегорчук Н.О.);вчителів фізичної культури (Любчак П.С.).

Методичні об'єднання охопили всіх членів колективу, задіяли їх до систематичної методичної діяльності. Згідно обраної методичної проблеми вчителі опрацьовують теоретичний матеріал, вивчають передовий педагогічний досвід, проводять відкриті уроки чи заняття, готують дидактичний матеріал, розробляють позаурочні чи додаткові заходи з предмета або предметів (інтегровані види діяльності дітей та учнів), застосовують передовий педагогічний досвід.

Методична робота спрямовувалася на вирушення таких завдань:

1) вивчення та аналіз основних освітніх нормативних документів, програм, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм та методів реалізації освітнього процесу;

2) ознайомлення, вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду; розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;

3) сприяння самоосвітній фаховій діяльності педагога з метою безперервного підвищення власної кваліфікації та педагогічної майстерності;

4) поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації роботи факультативів, курсів за вибором

5) стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

Протягом 2021-2022 н.р. із 65 (на кінець року) учнів були охоплені гарячим харчуванням 80 % дітей

Приділялась особлива увага зміцненню матеріальної бази школи. Проведено поточний ремонт класних кабінетів, коридорів І , ІІ поверху школи, актової зали, постійно підтримується стан існуючих квітників шкільного подвір¢я, обслуговується яблуневий сад та дослідна ділянка. Облаштовано класну кімнату згідно вимог НУШ для учнів 1класу.

Згідно Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про мови в Україні”, „Про охорону дитинства”, «Про попередження насильства в сім'ї», інформаційними матеріалами «Про деякі питання організації виховного процесу у 2021-2022 н.р. щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних i психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо.» (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 №1/9-486) з метою забезпечення виконання основних виховних завдань НВК, впровадження інноваційних виховних технологій та створення цілісної виховної системи школи в 2021/2022 навчальному році. Розроблено та затверджено план виховної роботи на 2021/2022 н.р., виховні плани роботи класних керівників.

Протягом ІІ семестру 2021/2022 н.р. відзначалися державні свята, пам’ятні дати в історії України, проведено уроки пам¢яті, бесіди, години спілкування, заходи.

Проведено заходи до Міжнародного дня “Дякую», до Дня дитячих винаходів, до Всесвітнього дня екологічної освіти, до Всеукраїнська мережева бібліотечна акція «Читаємо казки В.О. Сухомлинського», виховну годину «Світле свято Водохреща».

Учні НВК долучилися до заходів з нагоди Дня рідної мови. Проведено онлайн-виставку дитячих робіт до Дня малювання птахів. Флешмоб «Краса рідного краю» проведено в рамках Міжнародного дня Землі.

В онлайн форматі проведено Свято Останнього дзвінка та День захисту дітей.

Особлива увага в НВК приділялася національно-патріотичному вихованню.

Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти визначено Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» та від 30 червня 2021 р. № 673 «Державну цільову соціальну програму до національно-патріотичного виховання на період до 2025 року». Керуючись ст. 26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою формування національно свідомої, активної, всебічно розвиненої, патріотично налаштованої української молоді.

Протягом ІІ семестру 2021-2022 навчального року в школі були проведені наступні заходи:

Виховна робота в умовах воєнних дій продовжувалася і в онлайн форматі. Класні керівники в мережі FB висвітлювали заходи-марафони до Дня вишиванки, Дня сім’ї, Дня захисту дітей. Відбулося привітання з Днем пам’яті та примирення та Днем перемоги у другій світовій війні.

Заходи до Дня Соборності України: виховні години «Єднання заради Незалежності» та «Ми – українці», квест «Ми – українці, наш дім Україна» та тематичний флешмоб «Ланцюг єднання», до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту: загальношкільна лінійка на тему: «Гірка пам'ять Голокосту», перегляд тематичного відео «Цей день в історії», перегляд презентації «Бабин Яр – символ Голокосту в Україні». До Дня пам’яті героїв Крут організовано перегляд фільму «Бій під Крутами», виставку тематичної літератури в шкільній бібліотеці «Герої не вмирають», перегляд презентації «Герої Крут – герої українського народу» та виховний захід «Крути – трагедія та подвиг».

До Дня вшанування пам’яті героїв Небесної сотні проведено акцію «Ангели пам’яті». Також проведено заходи до Дня Єдності та Дня українського добровольця.

В квітні учні долучилися до флешмобу «Діти України за мир».

До Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС проведена онлайн вікторина з обговоренням.

До Дня пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учні школи долучилися до онлайн марафону «Квіти пам'яті», в режимі онлайн пройшов флешмоб «Пам’ятаємо…»

До Дня Героїв, з метою вшанування українських вояків — борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної російсько-української війни, учні та вчителі переглянули відеоурок-реквієм «…у боротьбі перетворюється народ у націю» та долучилися до виготовлення оберегу «Ангел для воїна»

З метою поглиблення знань учнів про Європу, формування європейського світогляду, сприяння поширенню знань про Європейський Союз, підвищення громадянської та політичної культури, пройшли онлайн-заходи: онлайн «Євроквест», онлайн-вікторина «День Європи в Україні» та перегляд навчального відео «День Європи в Україні. Цікаво про найважливіше»

До Дня вишиванки з метою збереження українських народних традицій через етнічний вишитий одяг проведено онлайн-флешмоб «Одягни вишиванку», онлайн-вікторину та перегляд фільму Олександра Ткачука «Спадок нації».

До Дня Матері педагог-організатор змонтувала відеопривітання дітей своїм матусям, а до Дня сім’ї пройшов флешмоб «Моя щаслива сім’я».

У 2021-2022 навчальному році робота щодо профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності, безпритульності, проявів негативних явищ в учнівському середовищі, насилля в сім’ї була спрямована на виконання Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» та від 29.10.2010 № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», розпорядження від 16 грудня 2020 року №1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “партнерство біарріц” з утвердження гендерної рівності», враховуючи рекомендації листа МОН України № 1/9-362 від 16 липня 2021 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

Адміністрацією розроблено План заходів щодо попередження поширення правопорушень, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів Іршиківського НВК на 2021/2022 н. р. Питання про стан виховної роботи постійно слухаються на нарадах при директорові, педрадах, методоб’єднаннях класних керівників, загальношкільних зборах та конференціях і відображається у відповідних наказах: наказ № 62-од від 26.08.2021 «Про створення координаційної ради з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх», також у рішеннях, протоколах. Питання превентивної освіти та попередження негативних явищ висвітлюється щорічно у звіті директора перед батьківської громадськістю.

Одним із основних питань, що є нагальним сьогодні - проблема щодо запобіганню булінгу серед учнів учнівської молоді в закладах освіти. На виробничих нарадах розглянуто ряд законодавчих актів що підсилюють виконання цієї проблеми.Адміністрацією закладу проведена відповідна робота:

- видано накази по Іршиківському НВК № 77-од від 31.08.2021 «Про створення безпечного освітнього середовища та попередження і протидії булінгу (цькуванню) у 2021-2022 навчальному році», наказ № 89-од від 01.09.2022 «Про затвердження заходів з протидії булінгу в учнівському середовищі»,

- питання профілактики булінгу розглядаються на нарадах при директорі, на методичних об’єднаннях класних керівників;

- питання булінгу висвітлюються на інформаційному сайті школи в розділах «Учням», «Батькам», «Виховна робота»;

- на щотижневих лінійках наголошується про наслідки щодо встановлення булінгу.

Станом на 01.06.2022 року проявів булінгу серед учнів школи не зафіксовано.

Заходи, які були проведені, спрямовані на активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів в напрямку правових знань та правової пропаганди із запровадженням інноваційних методик профілактики правопорушень: Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини; виховні години для учнів різних вікових категорій; круглий стіл для учнів 7-9 класів «Великі права маленької людини», заходи до Міжнародного дня безпечного Інтернету.

На постійному контролі знаходиться відвідування учнями школи. У зв’язку з пандемією COVID-19, у школі було запроваджено звітування по відсутнім у онлайн форматі. Проводився щоденний моніторинг на хворих учнів, вчителів та працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2і у разі їх виявлення приймалися відповідні рішення. Заходи, які були проведені, спрямовані на підвищення ефективної діяльності, активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів в напрямку правових знань та правової пропаганди із запровадженням інноваційних методик профілактики правопорушень.

Також, у зв’язку з воєнними діями та оголошеним військовим станом у країні та необхідністю евакуюватися з небезпечних регіонів питання контролю за дітьми стало особливо гостро. Тому адміністрація школи тримала на постійному контролі пересування колективу школи. Класними керівниками налагоджений тісний контакт з кожною сім’єю. Проводився щоденний моніторинг за пересуванням сімей і дітей в них.

В кінцітравня класними керівниками 1-10 класів проведено онлайн- урок на тему «Дотримання безпеки життєдіяльності дитини на літніх канікулах». 31 травня проведено свято Останній дзвоник.

Таким чином, виховна робота протягом 2021-2022 навчального року здійснювалась за всіма основними напрямами відповідно до Плану роботи Іршиківського НВК на 2021-2022 н.р.

Аналіз роботи НВК за 2018-2019 навчальний рік

У сучасних умовах освіта набуває особливого значення для нагромадження людиною професійних знань, навичок, мотивацій, для формування духовності, розуміння та пізнання людиною свого існування. Значно підвищується роль знань, їх накопичення для виходу на новий рівень інформаційних технологій, докорінний вплив на соціальну природу людини.

Перед сучасним закладом загальної середньої освіти постає завдання створити комфортні умови навчання для дитини та забезпечити якісну освіту, а також бути максимально відкритим з громадськістю.

Передумовами розвитку закладу в умовах Нової української школи є правильна управлінська діяльність, якісний кадровий потенціал, сучасне матеріально-технічне забезпечення, прозорість та інформаційна відкритість, формування довіри суспільства до системи освіти, гарантування її якості.

Сучасний заклад освіти повинен створювати рівний доступ всіх учасників освітнього процесу.

Понад 65% населення України сьогодні, в цю хвилину, дотичні та зазнають впливу системи освіти в Україні. Насправді ж практично все населення нашої держави - продукт системи освіти.

Освітній процес

З 1 вересня 2018 року розпочали навчання за новою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко 7 учнів 1-го класу нашої школи. Новий зміст освіти заснований на формуванні необхідних для успішної самореалізації в суспільстві компетентностей. Державний стандарт початкової освіти передбачає поділ на 2 цикли: І цикл -1-2 класи, II цикл - 3-4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Важливим елементом нового змісту освіти є ранкова зустріч. Ранкова зустріч дає можливість навчити дітей взаємній повазі та позитивному ставленню один до одного, сприяють формуванню цілісного колективу.

Завдяки підтримці місцевих меценатів та Старокостянтинівської районної ради у класному приміщенні, де навчаються першокласники здійснено капітальний ремонт. Кімнату оснащено меблями, жалюзями, комп'ютерною технікою. Наявний ламінатор. Придбано одномісні парти, які легко трансформувати для групової роботи. Для забезпечення дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи дітей у парах, у малих групах, також індивідуально облаштовано навчальні осередки. Є куточок відпочинку, усамітнення, змінний тематичний осередок, зона художньо-творчої діяльності, дитяча класна бібліотечка, куточок живої природи. Кожен першокласник у класі має власну скриньку, де зберігає необхідне для навчання та розвитку приладдя.

100% педагогів прослухали 60-годинний курс для вчителів початкової школи та отримали сертифікати на платформі ЕdЕrа. 50% вчителів початкових класів та вчитель англійської мови пройшли навчання за Типовою освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розробленою відповідно до Концепції НУШ, на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Якість освіти

Учителі школи проводять уроки на високому рівні, використовуючи як традиційні так й інноваційні форми й методи навчання.

У 2018-2019 н.р. учні стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, учасниками та переможцями районних, обласних та всеукраїнських конкурсів.

Список здібних та обдарованих учнів Іршиківського НВК за підсумками 2018 – 2019 навчального року

№ з/п Прізвище та ім’я учня Інтелектуальна обдарованість Спортивна обдарованість
1. Якобчук Роман Валерійович, 11 клас І місце з математики у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Відмінний результат -«МАН-ЮНІОР «Технік.Юніор.Ерудит», Диплом І ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Учасник обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких, винах. та раціонал. розробок на базі ХОЦНТУМ Учасник обл. конкурсу винахідництва та раціоналізаторства ІІІ загальнокомандне місце на районних фінальних змаганнях з настільного тенісу ІІІ загальнокомандне місце на районних змаганнях з баскетболу (3х3)
2 Якобчук Наталія Валеріївна 11 клас ІІ місце з правознавства, ІІІ з англійської мови у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін ІІІ місце у І етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч» Диплом І ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 ІІІ командне місце районний конкурс «Молодь обирає здоров’я» - І місце районні змагання з легкої атлетики (метання списа) - ІІ місце районні змагання з легкої атлетики (метання диска) - ІІ загальнокомандне місце на районних змаганнях з баскетболу (3х3) - ІІІ загальнокомандне місце на районних фінальних змаганнях з настільного тенісу
3 Владовська Катерина Миколаївна 11 клас І місце з астрономії , ІІІ місце з історії у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Диплом ІІІ ст. (обл. етап) Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р, Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч» Учасник ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів та студентської молоді і. Т. Шевченка - ІІ загальнокомандне місце на районних змаганнях з баскетболу (3х3) - ІІІ загальнокомандне місце на районних фінальних змаганнях з настільного тенісу - ІІІ місце районні змагання з легкої атлетики (метання диска)
4. Хомич Ірина Сергіївна 9 клас І місце з математики, І місце з географії, ІІІ місце з фізики, ІІІ місце з історії у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р, Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч» Диплом ІІІ ст. у Міжнародній грі із зарубіжної літератури “Sunflower” Учасник ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів та студентської молоді і. Т. Шевченка ІІІ м. в районних змаганнях з легкої атлетики (штовхання ядра) ІІ загальнокомандне місце в районних змаганнях з легкої атлетики
5. Демчук Катерина Сергіївна 11 клас Диплом І ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р І загальнокомандне місце на районних фінальних змаганнях з шахів
6. Подхолюзін Дмитро Русланович 11 клас ІІ місце з трудового навчання у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, Відмінний результат -«МАН-ЮНІОР Технік..Юніор.Ерудит» Учасник обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких, винах. та раціонал. Розробок на базі ХОЦНТУМ Учасник обл. конкурсу винахідництва та раціоналізаторства ІІІ загальнокомандне місце на районних фінальних змаганнях з настільного тенісу ІІІ загальнокомандне місце на районних змаганнях з баскетболу (3х3) ІІІ місце районні змагання з легкої атлетики (метання диска)
7. Шимонюк Віталій Васильович 11 клас - ІІІ місце районні змагання з легкої атлетики (метання списа)
8. Кравчук Яна Олександрівна 11 клас ІІ м. у районному фестивалі української патріотичної пісні «Україно, любий край» - ІІІ командне місце районний конкурс «Молодь обирає здоров’я» - ІІІ м. районний фестиваль гумористів та естрадної пісні - І місце районні змагання з легкої атлетики (біг 200 м)
9. Гуменюк Анастасія Миколаївна 11 клас Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р, - ІІІ командне місце районний конкурс «Молодь обирає здоров’я»
10. Хомич Вікторія Анатоліївна 8 клас Диплом ІІ ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Диплом ІІ ст. у Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч» Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р
11. Клименко Роман Володимирович 6 клас Диплом абсолютного переможця у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Диплом І ст. у Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч» Диплом ІІ ст. у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» Диплом ІІІ ст. у Міжнародній грі із зарубіжної літератури “Sunflower” Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р Диплом ІІ ст. у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2018
12. Ковбар Владислав Сергійович 6 клас Диплом І ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Диплом ІІ ст. у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» Диплом ІІ ст. у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2018 Диплом І ст. у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018
13. Момотюк Олексій Миколайович 7 клас Диплом І ст. Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Диплом ІІІ ст. у Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч» Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р Диплом ІІ ст. у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2018
14 Ватащук Діана Володимирівна 5 клас Диплом переможця в початковій школі Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» Диплом ІІ ст. у Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч» Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р Диплом учасника у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2018
15. Бушкевич Віталій Павлович 8 клас Добрий результат -«МАН-ЮНІОР «Технік..Юніор.Ерудит» IV загальнокомандне місце на районних фінальних змаганнях з баскетболу (3х3)
16. Клименко Дмитро Володимирович 4 клас Диплом переможця в початковій школі у Міжнародній грі із зарубіжної літератури “Sunflower” Диплом переможця в початковій школі Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» Диплом абсолютного переможця в початковій школі у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Диплом І ст. у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018 Диплом ІІ ст. у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2018 Диплом ІІ ст. у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018
17. Мойчук Сергій Володимирович 5 клас Диплом переможця в початковій школі Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» Диплом переможця в початковій школі у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Диплом учасника. У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2018 Диплом ІІ ст. у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018
18. Кисельов Єгор Павлович 6 клас Диплом ІІ ст. у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник»
19. Хомич Артем Сергійович 4 клас Диплом ІІ ст. у Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч»
20. Харчук Артур Олександрович 7 клас Диплом І ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018
21. Ковтонюк Софія Юріївна 7 клас Диплом І ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Сертифікат учасника у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р
22. Ковбар Мирослава Сергіївна 3 клас Диплом ІІ ст. у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2018 Диплом ІІ ст. у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018
23. Кравчук Поліна Ігорівна 7 клас Диплом І ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018
24. Бойчун Сергій Віталійович 9 клас Диплом ІІ ст. у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»2018 Диплом учасника у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018
25. Ковтонюк Назар Юрійович 5 клас Добрий результат у конкурсі «Колосок» (Весняний) 2019р,
26. Огородник Ігор Павлович 5 клас Диплом І ст. у Всеукраїнського конкурсу з англ. мови «Гринвіч» Диплом І ст. у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018
27. Кравчук Олександр Олександрович 8 клас Диплом учасника у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018 IV загальнокомандне місце на районних фінальних змаганнях з баскетболу (3х3)
28. Ватащук Михайло Володимирович 4 клас Диплом ІІ ст. у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»2018
29. Шевчук Яна Вікторівна 7 клас Диплом ІІ ст. у Міжнародному конкурсі з інформатики і комп’ютерної грамотності «Бобер»2018

Аналіз роботи школи за різними напрямками показав, що вчителі й учні досягли значних результатів у своїй діяльності. Це результати участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах з різних предметів, вчителів у конкурсах професійної майстерності га зовнішньому незалежному оцінювання. Так у 2018 році за результатами ЗНО наш заклад посів 109 місце серед шкіл області (3 серед шкіл району).

Медичний супровід освітнього процесу

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно- правової бази:

-Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01;

- Наказ № 518,674 від 20.07.2009 р «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Для якісного медичного забезпечення учнів і працівників у навчальному закладі обладнаний медичний кабінет, де працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування школярів.

Проводять санітарно-просвітницьку роботу серед учнів школи та їх батьків.

Щорічно згідно графіка на базі школи діти проходять медичне обстеження вузькими спеціалістами.

Відповідно до результатів медичного огляду учнів, у школі формуються медичні групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

За уроками фізичного виховання систематично проводиться медико-педагогічний контроль.

Працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком медичної установи .

Соціальний захист та харчування

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст. 5), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними учні пільгових категорій забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням.

Адміністрацією школи та медичною сестрою закладу проводиться перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів.

Відповідно до рішень виконавчого комітету Старокостянтинівської районної ради учні 1-4 класів також забезпечені безоплатним харчуванням та учні пільгових категорій (діти з малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського піклування, чорнобильці. Звільнені за рішенням педагогічної ради).

Виховний процес

Основні напрями виховання в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, до листа Міністерства освіти та науки України №1/9-413 від 27.07.2017 р. «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у 2017-2018 н.р.», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (додаток до наказу МОНУ від 16. 06. 2015 р. № 641), указу Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

Педагогічний колектив працював над проблемним питанням з виховної роботи: «Використання передових технологій виховного процесу як умови для повноцінного розвитку учнів, становлення творчої особистості »

Пріоритетними були наступні напрямки виховної роботи: патріотичне та національне виховання.

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:

На формування ціннісного ставлення до природи були спрямовані різноманітні форми виховної діяльності екологічної тематики, такі як:

· ряд природоохоронних та екологічних заходів в рамках Всеукраїнської акції «День юного натураліста України»

· тиждень біології та хімії в школі;

· цикл класних годин у 4 класі природоохоронної тематики «Подорожуємо рідним краєм»;

· участь у конкурсах «Природа України очима дітей Хмельниччини», «Вчимося заповідувати», «В об’єктиві натураліста» і ін.

Учні школи були організаторами та активними учасниками акцій «Чисте довкілля», акції захисту лелек та акцій до Міжнародного Дня мігруючих.

Учні 3-11 класів були активними учасниками Міжнародного конкурсу «Колосок» (Колосок осінній, та весняний), Міжнародної природознавчої гри «Геліантус».

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва формувалося в учнів під час підготовки та проведення тижня предметів художньо-естетичного циклу, проведенні шкільного та участі у районному творчому звіті. Також учні брали участь у районному фестивалі патріотичної пісні «Україно-любий край» та в змагання театральних колективів. Вже традиційною стала участь учнів школи у районних виставках до новорічних та Великодніх свят (районна виставка «Новорічна композиція», «Великодня писанка» та ін.). Розвивалися естетичні почуття і під час підготовки та проведення свята осені, «Андріївських вечорниць», заходу до Дня Святого Миколая «Краплинка дива в день Святого Миколая», свята до Міжнародного жіночого дня, Новорічних свят для дошкільнят, учнів 1-4 класів та «Новорічного балу-маскараду для старшокласників, свята до Дня Валентина, конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україна».

Свої мистецькі здібності школярі демонстрували під час різноманітних конкурсів малюнку: «Безпека і мир в Україні», «Ліси – наше багатство», «Природа України очима дітей Хмельниччини» і ін.

Важливою складовою змісту виховання особистості є усвідомлення дітьми та учнівською молоддю значущості праці, конкурентоспроможності й самореалізації особистості за умов ринкових відносин. Тобто ціннісне ставлення до праці передбачає як підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності, так і розвиток потреби у трудовій активності.

Учні початкових класів знайомилися з професіями в процесі ігрового спілкування. Практичним психологом проведено та проаналізовано анкетування «Вибір майбутньої професії» та психодіагностичне тестування за методикою Клімова.

Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави здійснювалося через :

o Проведення Олімпійського тижня та олімпійського уроку.

o Бесіда з правоохоронними органами «Права, обов’язки для всіх».

o Загальношкільний виховний захід до Дня Захисника України.

o Змагання до Дня Збройних Сил України.

o Проведення Дня вишиванки.

o Урочиста лінійка до Дня Гідності і Свободи.

o Тиждень правових знань.

o Міжшкільний етап «IQ-Поділля».

o Інформаційний захід про героїв Крут.

o Лінійка до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні «У їхніх серцях жила Україна».

o Шкільний етап патріотичної гри «Джура»;

o Свято до Дня Перемоги «Ваш подвиг пам’ятатимуть завжди»;

· Класні години «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій» (1-11 кл.)

· Класні години , присвячені Чорнобильській трагедії (1-11 кл.);

Ціннісне ставлення до себе. Робота з охорони життя і здоров'я учнів

Система профілактичної роботи з попередження усіх видів дитячого травматизму у 2017-2018 н.р. мала такі складові, як викладання предмету «Основи здоров'я» (1-10 класи), організація систематичних медичних оглядів учнів та педагогічних працівників; проведення усіх видів інструктажів з учнями; проведення роботи щодо формування основ здорового способу життя, тематичних класних годин, профілактичних бесід та лекцій для учнів школи та їх; висвітлення питання профілактики дитячого травматизму на батьківських зборах.

Проведені загальношкільні виховні заходи «Знай і виконуй правила дорожнього руху», «Знай свої права, дитино» (До Дня спільних дій в інтересах дітей), «Психологічне здоров’я учнів як умова гармонійного розвитку».

Протягом року робота з профілактики усіх видів дитячого травматизму знайшла своє відображення у проведенні таких виховних заходів, як проведення місячника „Увага! Діти на дорозі!", місячника охорони праці, тижня безпеки життєдіяльності, тижня профілактики дорожньо-транспортного травматизму, днів безпеки життєдіяльності напередодні канікул, дня цивільного захисту з відпрацюванням шляхів евакуації на випадок надзвичайної ситуації.

Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму. В кожному навчальному кабінеті в наявності інструкції з техніки безпеки, правил безпечної поведінки учнів під час перебування в кабінеті, куточок з профілактики всіх видів дитячого травматизму серед дітей.

Робота з соціального захисту учнів у 2018-2019 н.р. знайшла відображення в ряді проведених заходів. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносилися кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів. Станом на 01.09.2018року на обліку перебуває 42 дитини пільгових категорій, з них: 20 дітей із багатодітних родин, 3 дітини-інваліда дитинства, 1 напівсирота, 3 дитини, позбавлені батьківського піклування, 7 дітей малозабезпечених родин, 2 дитини-чорнобильці, 5 дітей з сімей матерів-одиночок, 1 дитина трудових емігрантів.

У 2018-2019 н.р. діти пільгових категорій безкоштовно відвідували загальношкільні заходи, районні та міські свята, присвячені дню Святого Микола, Новому року, Міжнародному дню захисту дітей.

Свої здібності учні розвивають у шкільних гуртках. У 2018– 2019 н. р. з 01 вересня в школі діяли 13 гуртків. З них:

7 гуртків Художньо-естетичногонапрямку:

1) «Мистецтво нашого роду» кер. Бондарчук Н.М..,

2) «Закохуємось в книгу» кер. Шаповал Г.В.,

3) «Риторика» кер. Харчук Н.С.

4) «Дивослово» кер. Любчак Н.І.,

5) «Література Західнї Європи» кер. Чернік Г.Ю.,

6) «Happy English» кер. Чернік Г.Ю.,

7) «Літературними стежками» кер. Грегорчук Н.О.,

3 гуртки науково-технічного напрямку:

1) «Фізика навколо нас» кер. Якотюк М.П.,

2) «Комп’ютер в школі в вдома» кер. Якотюк М.П.,

3) «Розв’язування олімпіад них задач з математики» кер. Якотюк Н.В.,

1 гурток туристично-краєзнавчий – «Історичне краєзнавство» кер. Бабичук О.Д.

1 гурток еколого-натуралістичний – «Юні екологи» кер. Харчук В.В.

1 гурток фізкультурно-спортивний – «Настільний теніс» кер. Любчак П.С.

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі. Плідною була масова та суспільно – корисна робота гуртків.

Робота з профілактики правопорушень, бродяжництва серед неповнолітніх

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2018-2019 н.р. була побудована відповідно до правоустановчих документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення, і проводилась згідно з планом спільних заходів Іршиківського НВК, сільського гоолови Іршиківської с.р. та відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА.

Протягом навчального року працювала Рада профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень внутрішньошкільної дисципліни, проводила заходи щодо запобігання негативних проявів у підлітковому середовищі.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педраді, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників.

Станом на 01.06.2018 року на обліку в ССД не перебувають сім’ї , що опинились у складних життєвих обставинах.

Станом на 01.06.2019 року в школі два учні – Раковський А. (7 клас, кл. кер. Чернік Г.Ю.) та Писарчук М. (8 клас, кл.кер. Грегорчук Н.О.) - перебувають на внутрішньошкільному обліку. З даними учнями відповідно планів роботи проводяться бесіди та корекційні заходи.

Аналізуючи роботу за минулий навчальний рік у 2019– 2020 н. р. педагогічному колективу необхідно:

- активно залучати учнів до участі у позаурочному житті;

- покращити роботу класних керівників з класним активом, органами учнівського самоврядування;

- класним керівникам організувати виховну роботу в класі з урахуванням потреб і запитів учнів;

- класним керівникам ефективно впроваджувати в виховній діяльності інноваційні форми роботи згідно Основних орієнтирів виховання .

Кiлькiсть переглядiв: 450

Коментарi